Artsliste

I min spede begynnelse som kystmeiter, var jeg innmari opptatt av artsfiske og arter. Dette har med tiden blitt nedprioritert, noe også artslisten min bærer. Jeg noterer selvfølgelig nye arter etterhvert som de havner på land - enten det er målrettet fiske basert eller som en bifangst. Min fisketid går til å fiske etter de artene jeg syns det er artigst å fiske etter, og det som appelerer mest til kystmeiteren i meg er  jakten på de store eksemplarene av flatfiskartene. Det er helhetsopplevelsen jeg er ute etter, og den tar meg like gjerne på til vakende harr i en østlandselv i vakre omgivelser som til kystmeite med heftige agn etter havålen. Jeg liker å bruke tid på artene i mitt nærområdet, selv om jeg med større sannsynlighet vil få flere og større eksemplarer i andre landsdeler.

Min artsliste

Art og vekt                                Metode og fangststed
1.   Torsk, 8000gr                      surfutstyr og shadjigg (Saltstraumen)
2.   Sei, 7100gr                           surfutstyr og shad (Saltstraumen)
3.   Piggvar, 4220gr/58cm        kystmeite med makrell (Stord)
4.   Horngjel, 670gr -                duppmeite med kutling (Stord)
      Horngjel, 550gr -                  popper (Hardangerfjorden)
5.   Gråsteinbit, 7330gr -          surfutstyr og pilk (Saltstraumen)
      Gråsteinbit, 5300gr -            bryggemeite med blåskjell (Langangen)
6.   Berggylte, 1220gr -             sildesluk
7.   Blåstål/rødnebb ≈300gr -   kystmeite m/reke (Stord)
8.   Sypike, 317gr -                    kystmeite m/makrell (Stord)
9.   Bergnebb, 50gr -                 kystmeite m/ blåskjell
10. Sjøørret, 2610gr,                 kystmeite med brisling (Helgeroa)
      Sjøørret, 2200gr -                 kystmeite med makrell (Jæren)
      Sjøørret, 1735gr -                 duppmeite med ansjos (Viksfjord, Larvik)
11. Hyse, 3200gr -                     kystmeite med sild (Saltstraumen)
      Hyse, 3000gr -                      kystmeite med sild (Saltstraumen)
      Hyse, 2700gr -                      ismeite med reke (Stord)
12. Hvitting, 1300gr -               kystmeite med makrell (Stord)
13. Breiflabb, 2050gr -             surfutstyr og shadjigg (Saltstraumen)
14. Lyr, 6270gr -                       shadjigg (Saltstraumen)
      Lyr, 5500gr -                        kystmeite med makrell (Stord)
      Lyr, 4200gr -                        shadjgg (Saltstraumen)
15. Kveite, 14200gr -                 kystmeite med sild (Saltstraumen)
      Kveite, 7500gr -                   kystmeite med sild (Saltstraumen)
      Kveite, 5600gr -                   kystmeite med sild (Saltstraumen)
16. Sandflyndre, 970gr -          kystmeite m/makrell (Stord)
      Sandflyndre, 960gr -            kystmeite med albueskjell (Stord)
      Sandflyndre, 950gr -            kystmeite med makrell (Stord)
17. Rødspette, 1635gr -            båtmeite med knivskjell og blåskjell (Karmøy)
      Rødspette, 1480gr -             kystmeite med børstemark (Stord)
      Rødspette, 1380gr -             bryggemeite med blåskjell (Stord)
18. Lange, 3650gr -                  kystmeite m/sei (Saltstraumen)
19. Skrubbe, 1210gr -              kystmeite m/reke og mark (Bømlo)
      Skrubbe, 1190gr -                kystmeite med makrell (Stord)
      Skrubbe, 1110gr -                kystmeite med makrell (Stord)
20. Makrell, 1510gr -               ismeite med brisling (Telemark)
      Makrell, 1262gr -                ismeite med brisling (Telemark)
      Makrell, 1005gr -                ismeite med brisling (Telemark)
21. Knurr, 510gr -                   kystmeite m/makrell (Stord)
22. Fjesing, 570gr -                  kystmeite m/makrell (Larvik)
23. Svartkutling, 29gr -           micromeite m/reke (Mauranger)
24. Lomre, 1032gr -                 bryggemeite med blåskjell (Stord)
      Lomre, 1020gr -                  bryggemeite med blåskjell (Stord)
      Lomre, 1000gr -                  bryggemeite med blåskjell (Stord)    
25. Hågjel, 1021gr -                 surfmeite m/ makrell (Stord)
26. Svarthå, 440gr -                 surfmeite m/makrell (Stord)
27 Gapeflyndre, 230gr -          feederfiske med brisling (Sandefjord)
28. Tangsprell, 37gr -              micromeite m/reke (Mauranger)
29. Slimål -                               kystmeite med sild (Saltstraumen)
30. Lusuer -                              båtmeite m/ makrell (Saltstraumen)
31. Kloskate, 800gr -               kystmeite m/ reke (Saltstraumen)
      Kloskate, 670gr -                kystmeite med makrell (Larvik)
      Kloskate, 510gr -                kystmeite med makrell (Stord)
32.Grønngylt -                         kystmeite m/ reke (Stord)
33. Brosme, 6800gr -               havfiske med makrell (Nedstrandsfjorden)
      Brosme, 6000gr -                havfiske med makrell (Nedstrandsfjorden)
34. Blålange, 2550gr -             havfiske med makrell (Stord)
35. Laks, 2600gr -                    sluk (Vats)
      Laks, 1500gr -                     mark (Stord)
36. Fløyfisk, 172 gr -               kystmeite med reke (Stord)
37. Pigghå, 8400gr -                båtmeite m/ makrell (Mauranger)
      Pigghå, 6420gr -                 kystmeite med makrell (Mauranger)
      Pigghå 4530gr -                  kystmeite med makrell (Mauranger)
38. Lysing, 4272gr -                kystmeite med makrell (Mauranger)
39. Glassvar, 970gr -               båtmeite med makrell (Mauranger)
40. Gressgylt -                          kystmeite med reke (Stord)
41. Sild -                                   sabikihekle (Saltstraumen)
42. Regnbueørret, 3000gr       duppmeite med reke (Fitjar)
      Regnbueørret, 2500gr         duppmeite med reke (Fitjar)
      Regnbueørret, 2000gr         duppmeite med reke (Fitjar)
43. Ulke, 230gr -                       kystmeite med reke (Brønnøysund)
44. Tangkutling -                     micromeite med reke (Stord)
45. Bergkutling -                      micromeite med reke (Stord)
46. Paddetorsk, 370gr -           kystmeite med makrell (Telemark)
      Paddetorsk, 250gr -             kystmeite med sik (Stord)
47. Rognkjeks, 3279gr             bryggemeite med knivskjell
       Rognkjeks, 970gr -            bryggemeite med blåskjell (Stord)
48. Brisling,                              flue (Stord)
49. Ål, 1700g -                          surfmeite med makrell/blåskjell (Stord)
50. Havål, ca. 15kg/155cm      kystmeite med makrell (Stord)
51. Tangkutling, 1,6gr -           micromeite med reke (Odda)
52. Piggskate, 2600gr  -            surfmeite med makrell (Mauranger)
53. Tangstikling -                     micromeite med reke (Stord)
54. Slettvar, 2540gr -                kystmeite med tobis (Larvik)
      Slettvar, 1240gr -                 kystmeite med makrell (Larvik)
      Slettvar, 1110gr -                  kystmeite med ansjos (Larvik)
55. Dvergulke, 50gr -                kystmeite med reke (Nevlunghavn)
56. Ålekvabbe, 320gr -              feederfiske med reke (Stavern)
57. Småflekka rødhai, 520gr    kystmeite med makrell (Asker)
58. Smørflyndre, 235gr             kystmeite med reke (Larvik)
59. Blåkjeft, 500gr -                  båtmeite med makrell (Karmøy)
60. Rødknurr, 825gr -              kystmeite med makrell (Stord)
61. Taggmakrell 

Ferskvannsart og vekt              Metode og fangststed
1. Ørret, 3600gr -                      wobbler (Fyresdal)
    Ørret, 1540gr -                        flue (Trysilelva)
2. Røye, ≈500gr -                       lokkeblink/maggot (Fyresdal)
3. Harr, 41,5cm,                        flue (Glomma)
4. Ørekyte, 5gr -                       mark (Trysilelva)
5. Abbor, 800gr -                      sluk (Trysil)
6. Gjedde, ≈1000gr -                mark (Trysilelva)
7. Bekkerøye, 545gr -               mark (Fyresdal)
    Bekkerøye, 454gr -                flue (Fyresdal)
8. Sik, 436gr -                           flue (Fyresdal)
9. Steinsmett -                          flue (Trysilelva)
Arter pr. 30/09-2016:                70

...

Om jeg skal sette opp en liste over min målsetninger fremover, er det et kompromiss mellom flere faktorer. Jeg er kystmeiter i blod og sjel, og vil heller ha en torsk på 5kg fra land enn en torsk på 7kg fra båt. Hjernen min er merkelig skrudd sammen, men jeg er urokkelig ved det jeg gjør. Om målsetningene mine er uoppnådde over flere år fremover, ser jeg ikke på det som et nederlag, men heller som et prosjekt som gjør meg lykkelig under ferden. Hastverk er lastverk!

Ønskelista:
sandflyndre over 1000gr
rødspette over 2000gr
piggskate over 5000gr fra land
piggvar over 5000gr
torsk over 10000gr fra land
lyr over 7000gr
kveite over 10000gr fra land (14200gr, Saltstraumen august 2015)
kloskate over 1000gr
sei over 10000gr
skrubbe over 1300gr
lomre over 1200gr
havål over 15000gr
lysing over 5000gr
lange over 10000gr
glassvar over 1000gr
ørret over 2000gr på flue
røye over 1500gr
havabbor
spisskate
hvitskate.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar